ST inom internmedicin på Gävle Sjukhus

I Gävle bedrivs en bred internmedicinsk verksamhet med god möjlighet till fördjupning inom samtliga grenspecialiteter. Vissa kliniker har ett länsuppdrag med upptagningsområde 275000 invånare, medan andra har lokalt upptagningsområde ca 150000 invånare.

Utbildningen läggs upp utifrån individuella hänsyn, men med ett tidigt fokus att bli trygg i jourarbetet. Vi jobbar med sammanhängande placeringar inom respektive grenspecialitet, men med jourarbetet som en röd tråd genom hela ST-utbildningen. Hela utbildningen till specialist i internmedicin kan erbjudas på plats i Gävle. Möjlighet till subspecialisering finns inom samtliga grenspecialiteter och tillfälle att påbörja grenspecialisering ges under internmedicin-ST om du så önskar. För de flesta grenspecialiteter krävs dock randning på regionsjukhus, varav det mesta kan erbjudas inom pendlingsavstånd på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

På akuten träffar du på hela det internmedicinska sjukdomspanoramat. Man är alltid minst två läkare i tjänst, en legitimerad och en icke-legitimerad. Under eftermiddagar och kvällar är man dock fler. Som ST har du primärt ansvar för akuten och ca 165 vårdplatser inom samtliga internmedicinska grenspecialiteter samt infektions- och geriatrikavdelning. Du har ansvar för HIA, med dygnet runt PCI-beredskap tillgängligt. Trombolysflödet vid akut stroke är välfungerande. Dagtid finns specialister inom samtliga grenspecialiteter att tillgå och nattetid backas du upp av medicinbakjour, hjärtbakjour och infektionsbakjour i hemmet.

Kontakt

Stefan Soneberg, vårdenhetschef, Underläkare Internmedicin Gävle, stefan.soneberg@regiongavleborg.se