Infektionssjukdomar

Infektionskliniken är en enhet inom verksamhetsområdet specialmedicin. Enheten är den enda i länet som bedriver specialiserad vård för svårare infektionstillstånd. Infektionssjukdomarna spänner över ett mycket stort spektrum och omfattar därför alla specialiteter med patienter i alla åldrar.

Vi har en avdelning med 24 vårdplatser samt en mottagning där det bland annat bedrivs poliklinisk vård, telefonrådgivning, vaccination av riskpatienter och läkar- och sjuksköterskemottagningar. Dessutom har vi dygnet runt jourverksamhet som dagtid bemannas av primärjour och konsult samt kvälls- och nattetid av bakjour i hemmet.

På enheten arbetar idag 5 överläkare, 3 specialister och 5 ST-läkare.

ST-läkarna på infektionsenheten arbetar alltid under handledning av erfaren personal. Vi erbjuder en strukturerad ST-utbildning upprättad efter infektionsläkarföreningens rekommendationer. Som ST-läkare blir man tilldelad en personlig handledare som man kommer att ha täta kontakter med under hela sin tjänstgöring.  Vi har även en egen studierektor som har ett nära samarbete med övriga infektionskliniker i regionen samt studierektorn för Division Medicin-Psykiatri.

Större delen av specialisttjänstgöringen sker på Gävle sjukhus men möjlighet för sidoutbildningar på universitetssjukhus finns, framförallt inom områden som inte är välrepresenterade på Gävle sjukhus. Tjänstgöringen på infektionsenheten består främst av avdelningsarbete, egen mottagning samt deltagande i dagjours- och konsultverksamhet. Goda möjligheter finns också för externutbildning i form av deltagande i nationella och internationella kurser och möten.

Kontaktpersoner för mer information:

Christian Ehrenborg, vårdenhetschef
026-155149, christian.ehrenborg@regiongavleborg.se