Välkommen till Geriatriken på Gävle Sjukhus

Vi söker dig som är läkare och är intresserad av att arbeta med äldre människor och samverka i team.

Geriatriken ingår i verksamhetsområdet Specialmedicin. Till enheten hör vårdavdelning och minnesmottagning. I uppdraget ingår även att ronda korttidsenhet inom Gävle kommun. 

Avdelning 11

Avdelning 11 är en vårdavdelning med 16 vårdplatser varav 8 är länsövergripande vårdplatser för patienter som är i behov av geriatrisk rehabilitering. Målgruppen för geriatrisk specialistverksamhet är multisjuka, multisviktande äldre.

Vi har ett situationsorienterat arbetssätt vilket innebär en helhetsvård för de äldre multisjuka. Patienter kan läggas in via akuten, från andra vårdavdelningar eller direkt från hemmet/boende via familjeläkare.

Som ST-läkare inom geriatrik ingår du i geriatriskt team bestående av geriatriker, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och vårdplaneringssjuksköterska. 

Minnesmottagningen

Minnesmottagningen är länsövergripande och här utreds minnesnedsättning och andra kognitiva svårigheter. Där arbetar läkare, sjuksköterskor och kurator. Neuropsykolog anlitas vid behov.

I verksamheten arbetar sex st läkare varav fem överläkare och en specialistläkare. Flera läkare har dubbelkompetens vilket gör att här finns kompetens inom geriatrik, rehabilitering, infektionssjukdomar och allmänmedicin.

Gävle sjukhus är stort nog för att ge en bra bredd i utbildningen samtidigt som man har kvar det mindre sjukhusets fördelar med möjligheten att lära känna kollegor samt ha ett välfungerande kliniköverskridande samarbete.

Randutbildning inom äldrepsykiatri görs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Kontaktpersoner

Claes Sundvik, vårdenhetschef minnesmottagningen
claes.sundvik@regiongavleborg.se 026-15 76 52

Sofia McGuinness, vårdenhetschef avdelning 11
sofia.mc.guinness@regiongavleborg.se 026-53 14 80

Richard Montelius, överläkare, richard.montelius@regiongavleborg.se 026-15 54 44
Ann-Marie Hedenskog, överläkare, ann-marie.hedenskog@regiongavleborg.se  026-15 76 31
Ylva Rahm, specialist, ylva.rahm@regiongavleborg.se 026-15 74 96