Endokrinologi och diabetologi

Endokrinologi och diabetologi är en grenspecialitet till basspecialiteten internmedicin.

Specialiteten omfattar utredning, diagnostik, behandling samt uppföljning av sjukdomstillstånd i det endokrina systemet, det vill säga kroppens hormonbildande organ. Detta innefattar hypofysen, sköldkörteln, bisköldkörtlarna, binjurarna samt äggstockarna respektive testiklarna. Men endokrina celler finns även i till exempel bukspottkörteln, njurarna, tarmslemhinnan. Det innebär att inom endokrinologin handläggs folksjukdomar som diabetes mellitus, tyreoideasjukdomar, benskörhet till ovanliga endokrina sjukdomar.

Undervisning av landets främre experter

På endokrinmottagningen i Gävle finns i nuläget två endokrinologer, en ST-läkare, en specialist inom allmänmedicin, två diabetessköterskor i Gävle och två diabetessköterskor i Sandviken, två sköterskor och en sekreterare.

Som läkare inom endokrinologi arbetar man med planerad mottagning. Vi har i ingen avdelning och inga vårdplatser men arbetar konsultativt med inneliggande patienter.

Som ST inom endokrinologi/diabetologi i Gävle görs huvuddelen av utbildningen på Gävle sjukhus. Specialistmottagningen i Sandviken har mottagning för diabetespatienter några dagar i veckan, två diabetessköterskor finns konstant i Sandviken. Det ges även möjlighet till att randa sig en period vid metabolmottagningen på Uppsala akademiska sjukhus.

Två gånger per år träffas ST-läkare inom endokrinologi och yngre specialister på ett nationellt möte med undervisning där landets främre experter håller föredrag inom ämnen som väljs fram av deltagarna själva. Varannat möte hålls i samspel med ”endokrindagarna” där landets specialister möts. Utöver dessa möten anordnar Svensk endokrinologiförening i samarbete med de danska och norska endokrinologiföreningarna kurser varje år omväxlande i Sverige, Norge och Danmark.