Bild- och funktionsmedicin

Bild- och funktionsmedicin (BFM) är en snabbt expanderande, mångsidig och social specialitet där man som läkare har mycket kontakt med såväl patienter som kollegor ifrån både den egna och andra specialiteter.

BFM i Gävleborg är en länsklinik där den del av kliniken som finns i Gävle består av enheterna för radiologi, mammografi, klinisk fysiologi, nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi.

Alla ST-läkare inom BFM har en gemensam basutbildning där man senare kan välja vilken del av specialiteten man vill inrikta sig mot.

Radiologi

Röntgenavdelningen i Gävle erbjuder ett positivt utbildningsklimat med nyrenoverade lokaler och modern utrustning. Verksamheten omfattar konventionell röntgen, genomlysning, ultraljud, magnetkameraundersökning, datortomografi samt interventionell radiologi. Vi har för närvarande 14 undersökningslab inklusive två magnetkameror och en hybridsal för interventionella ingrepp.

Förutom praktisk utbildning under handledning satsar vi på teoretisk utbildning i form av föredrag varje vecka, referataftnar, regelbunden gemensam undervisning via videolänk med sjukhusen i Hälsingland samt ST-temadagar. Möjligheten till externa utbildningar är dessutom god. I Gävle finns lokalt forskningscentrum som bistår vid ST-utbildningens vetenskapliga arbete.

Sidoutbildning inom klinisk fysiologi, nuklearmedicin och mammografi sker i Gävle och vi har avtal med Uppsala Akademiska Sjukhus för sidoutbildning inom till exempel neuro- och barnradiologi.

Klinisk fysiologi

Klinisk fysiologiska avdelningen och Nuklearmedicinska avdelningen på Gävle sjukhus utgör till stor del länsklinik med ett brett spektrum av undersökningar där man som läkare ansvarar för båda avdelningarna.

Du, som ST-läkare, kommer att upptäcka att det är ett mycket omväxlande arbete med varierande typ av undersökningar och balans mellan patientkontakt och efterarbete i form av tolkningar av undersökningar.

Som ST-läkare på Klinisk fysiologiska avdelningen i Gävle, har du naturligtvis tillgång till personlig handledning men även lättillgänglig handledning i det dagliga arbetet. Vetenskaplig handledarefinns lokalt på enheten och stöd vid vetenskapligt arbete erbjuds via forskningscentrum (CFUG ).

Vi har också nyligen blivit granskade och godkända vid en SPUR-inspektion.

Klinisk fysiologi kommer från och med 2014 åter att bli en egen specialitet. Organisatoriskt kommer vi dock fortfarande att höra till Bild- och funktionsmedicin och en viss tids sidoutbildning inom radiologi kommer fortfarande att behövas. En längre sidoutbildning på pendelavstånd i Uppsala ingår, liksom kortare sidoutbildningar på lämpliga kliniker lokalt på Gävle sjukhus.

Sammanfattningsvis är klinisk fysiologi en ganska liten men spännande och varierande specialitet under ständig utveckling där man i sitt arbete har behov av goda kontakter med andra specialiteter. På Klinisk fysiologi i Gävle har du chansen att få ta del av allt detta.

Kontaktperson

Olle Haller studierektor