Barn- och ungdomspsykiatri

Är du nyfiken på en specialitet som hela tiden bryter ny mark? Vill du förkovra dig i såväl psykiatri som neurologi som barnmedicin?

Tycker du om att arbeta i tvärprofessionella team? Är du intresserad av att hjälpa barn och ungdomar som har det svårt? Då är en ST inom barn- och ungdomspsykiatri något för dig!

Alla typer av diagnoser under samma tak

Inom Region Gävleborg kan du göra din ST på någon av våra mottagningar i Hudiksvall, Bollnäs eller Gävle. Fördelen med att göra din ST hos oss och inte i en större stad, är att du redan under ditt första år kommer att få träffa ett brett spektrum av patienter. Hos oss samsas alla typer av barn- och ungdomspsykiatriska diagnoser under samma mottagningstak.

Våra medarbetare har en bred samlad kompetens och det är lärorikt för en ST-läkare att arbeta tvärprofessionellt och i team med paramedicinsk personal. Förutom våra mottagningar i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall, finns också vår enhet för ätstörningar i Gävle, samt våra slutenvårdsplatser vid avd.25 på Gävle sjukhus. Vid dessa enheter får man initialt följa specialistläkarnas arbete innan man går självständigt.

Spetsrandningar

Barn- och ungdomspsykiatri är en egen basspecialitet. Vi rekommenderar att man börjar med ungefär två år inom basspecialiteten och sedan randar sig ett år inom vuxenpsykiatrin respektive barn- och ungdomsmedicin och -habilitering. Det avslutande året ägnas åt basspecialiteten med möjlighet till förkovran inom den egna specialiteten och angränsande områden.

Spetsrandningar kan utföras exempelvis vid slutenvården i BUP Uppsala, Falun eller Västerås. Under en ST i barn- och ungdomspsykiatri ska en psykoterapeutisk utbildning (s.k. “Steg 1”) också genomföras, som löper parallellt med ditt kliniska arbete under 1,5-2 år.

När du jobbar som läkare hos oss innebär det arbete under mottagningstid, vardagar 8-17.  Att jobba på BUP innebär möjlighet till deltidsarbete och är väl förenligt med ett liv som t.ex. småbarnsförälder. Har du Gävle som basplaceringsort, så kommer du efter en tid att införlivas i dagjoursschemat. På mottagningsorterna i Hälsingland integreras akuta bedömningar i det vardagliga arbetet.

Rullande schema för beredskapsjour

För närvarande har BUP ingen kvälls- och nattjourslinje som innefattar läkare. På helgerna har specialisterna ett rullande schema för beredskapsjour och möjlighet finns att gå bredvid en specialist och på så sätt införlivas i det akutarbete som du som blivande specialist inom Barn- och ungdomspsykiatri kommer att göra.

Som ST-läkare hos oss kommer du att ha en studierektor som jobbar övergripande med ST-utbildningen för BUP i Uppsala-Örebroregionen. Därför finns också en lokal studierektor för BUP Gävleborg, som du kan vända dig till om du har frågor om BUP Gävleborgs ST-utbildning. Studierektorn träffar du minst en gång/år och diskuterar ditt ST-upplägg. Då Barn- och ungdomspsykiatri är en relativt liten specialitet, är det kollegiala och kunskapsmässiga utbytet inom regionen (Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro) väl utvecklat. Någon gång per termin hålls ST-läkarutbildningar inom regionen och du kommer vid dessa utbildningar att lära känna blivande specialister inom regionen, vilka senare kommer att utgöra en viktig del av ditt kollegiala nätverk.

Mer om regionen inklusive sidor för våra ST-läkare, finns att läsa på Region Örebro läns webbplats

Utbildningsklimatet när du gör din ST hos oss är frikostigt. I samråd med din handledare och studierektorer, kan du utse kurser som är viktiga för att uppnå din målbeskrivning och du kommer att kunna frigöras från din kliniktjänstgöring för att åka på relevanta kurser. Inom kliniken har vi också möjlighet till interna utbildningar.

Har du frågor eller vill veta mer om att tjänstgöra hos oss? Hör av dig till:

Kontaktpersoner

Ann Frånberg, Läkarchef och Medicinsk rådgivare, ann.franberg@regiongavleborg.se
Maarit Wirkkala, lokal studierektor, maarit.wirkkala@regiongavleborg.se
Gunnar Brodd, studierektor, gunnar.brodd@akademiska.se