Välkommen till anestesiklinken i Gävle!

Anestesikliniken i Gävle bedriver en bred verksamhet. På vår nybyggda och moderna centraloperation tillhandahåller vi bland annat anestesi till sjukhusets olika kirurgiska verksamheter.

Vi erbjuder även smärtlindring vid förlossning. Arbetsdagarna är mycket varierande och stimulerande och kan innehålla allt från att sköta narkos vid akut bukkirurgi till att sedera patienter för MR-undersökning.

Vi har 8 IVA platser och en väletablerat MIG verksamhet. I Gävle ligger även den länsgemensamma smärtenheten.

På anestesikliniken i Gävle prioriterar vi ST-utbildning högt. Vi har ett gott utbildningsklimat och bra gemenskap. Introduktionen till anestesi sker i vår dagkirurgiska verksamhet. Där får man snabbt förståelse för grunderna inom anestesiverksamhet med mycket praktiskt arbete. Därefter introduceras man på centraloperation och tar successivt mer ansvar.

IVA-introduktion sker tidigt. ST-läkaren går 1 v med IVA sköterska för att se alla aspekter av teamarbetet. Efter 6-12 månader börjar man gå jour med tryggt stöd från bakjour.

Varje fredag har ST-läkarna avsatt tid för studier. Ibland har vi undervisning som leds av en specialist och ibland är det självstudier. Vi har gemensamma studiecirklar och en gång per vecka har vi artikelreferat. På fredagarna finns även tid för handledning och medsittingar.  Förutom ST-kurser uppmuntras ST-läkarna att delta i minst en internationell kongress under ST-utbildningen. Om intresse för forskning finns uppmuntras detta och kontakter med CFUG, Centrum för Forskning och Utveckling, Gävleborg, är goda.

Enligt senaste SPUR inspektionen är våra styrkor ”En bred verksamhet med positivt utbildningsklimat. Tidig och omfattande IVA-placering. Schemalagd tid för egna studier.”

Tveka inte att kontakta vår studierektor Anna Bandert för ytterligare information.

Kontakt

Norah Rustum, studierektor