ST på Gävle sjukhus

Gävle sjukhus är det största sjukhuset i Gävleborgs län. Vi har akutverksamhet dygnet runt. Hos oss får du som ST-läkare arbeta självständigt men med handledning.

ST-tjänst Gävle sjukhus
Anestesi och intensivvård
Barn- och ungdomsmedicin
Barn- och ungdomspsykiatri
Bild- och funktionsmedicin
Geriatrik
Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar

Internmedicin med följande grenspecialiteter:

Endokrinologi och diabetologi
Hematologi
Kardiologi
Lungsjukdomar
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Medicinska njursjukdomar

Neurologi
Kirurgi
Klinisk kemi
Klinisk fysiologi
Klinisk patologi
Kvinnosjukvård
Onkologi
Ortopedi
Palliativ medicin
Psykiatri
Rehabiliteringsmedicin (Sandviken)
Reumatologi
Ögonsjukvård
Öron- näs- halssjukdomar