ST-läkare allmänmedicin

Jag har nu gjort 9 månader av min ST inom allmänmedicin i Gävle. Jag började direkt efter avslutad AT vid Gävle sjukhus, och trivdes så bra med staden, arbetskamraterna och utbildningsklimatet att det aldrig var någon tvekan om att jag skulle stanna.

Jag valde allmänmedicin av flera orsaker. För det första blir man en ”riktig” läkare, med en oerhörd bredd. Däri ligger en fördel med att göra ST i allmänmedicin i just Gävleborg, nämligen att allmänmedicinen har ett mycket stort uppdrag, där vi på egen hand eller i nära samarbete med sjukhusspecialister handlägger patienter som på många andra ställen helt och hållet skulle remitteras vidare. För det andra gillar jag arbetsvillkoren inom allmänmedicin, det vill säga kontorstider för det mesta, frihet från nattjourer, bra lön, goda möjligheter att kombinera mottagning med andra, varierande uppdrag, samt möjlighet att arbeta deltid och i stort sett var som helst i landet.

ST i allmänmedicin i Gävleborg måste vara en av de bästa i landet. Det har jag fått erfara både genom egen erfarenhet och genom utbyte med ST från andra delar av landet. Inom allmänmedicin i Gävleborg har vi två engagerade studierektorer, ett ambitiöst utbildningsupplägg och generösa villkor när det gäller studiepott och frihet att komponera sitt eget ST-upplägg. Till exempel har vi handledning och studietid varje vecka, regelbundna familjeläkarutbildningar och återkommande ST-träffar, som är viktiga inte bara ur utbildningssyfte, utan även för det kollegiala utbytet och sammanhållningen. Varje onsdag anordnas underläkarpub i Gävle och då och då även en särskilt vårdcentralspub.

Att ha gjort sin AT i samma stad som man gör sin ST inom allmänmedicin är en stor fördel. Jag vet hur systemet är upplagt på sjukhuset, hur remisser hanteras och hur det fungerar rent praktiskt på akuten, röntgen och avdelningarna. Det gör att jag snabbt kan få tag i rätt person att rådfråga, och jag blir så illa tvungen att skriva bra och relevanta remisser – annars får jag höra om det på underläkarpuben!

Fredrik Hagerman
fredrik.hagerman@regiongavleborg.se