Jag är otroligt nöjd med mitt yrkesval

Hedda Sonnek är från Stockholm men bor för nuvarande i Uppsala där hon tog sin psykologexamen. Hon gör sin PTP-tjänstgöring på Barn- och ungdomshabiliteringen i Gävle och pendlar mellan Uppsala Gävle.

- Upptågen går ofta och är bekväma, så det går bra att pendla.

På barn- och ungdomshabiliteringen jobbar hon med barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsehinder. Hon får göra utredningar, träffa barn och ungdomar som har ångest, depressiva besvär eller som vill veta mer om deras diagnos. Hon håller även föräldrautbildningar och har en så kallad ångestgrupp där hon träffar ungdomar tillsammans med deras föräldrar.

- Vi träffas en gång i veckan där cirka 6 familjer deltar. Två av gruppledarna träffar barnen och två träffar föräldrarna. Vi lär ut vad oro och ångest är, hur man som familj kan hjälpa till att hantera ångest och så får familjerna hemuppgifter att utföra mellan träffarna. Det är väldigt kul att få träffas i grupp och hjälpa barnen att hantera sin oro.

Heddas PTP-period började i september 2019 och som ny finns det mycket att lära. Första tiden var lite upp och ner då hennes handledare slutade.

- Men jag fick hjälp av Ylva som är studierektor för PTP-psykologer och även av min chef och kollegorna på avdelningen.

Nu har hon en ny handledare som hon trivs bra med. Som ny upplevde Hedda att det kan kännas svårt att börja på en arbetsplats med högt tryck. Det är mycket man vill göra och att hitta balansen i arbetet och veta hur mycket tid nya arbetsuppgifter kommer ta, är något man lär sig under PTP-perioden. Det som underlättar är framförallt det goda arbetsklimatet och en välkomnande arbetsplats som hon lyfter lite extra.

- Jag kände att man som PTP inte kan så mycket, att man nästan är en bluff. Men det finns en tillåtande inställning, att man kan ställa frågor och söka stöd. Vi jobbar i team med många olika yrkeskategorier och samordnar insatserna kring ett specifikt barn, så vi jobbar mycket tillsammans. Arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är väldigt varierande och man får testa på olika uppgifter samt träffa många barn med olika problematiker. När man får höra att man gjort något bra från en familj är det fantastiskt roligt.

I september 2020 blir Hedda klar och framtiden känns spännande.

- Jag vill fortsätta jobba med barn och ungdomar. Att arbeta inom habiliteringen är roligt med alla varierade arbetsuppgifter och jag vill gärna fortsätta jobba med utredning. Det känns bra att få jobba som PTP-psykolog och man inser att man kommer behöva fortsätta lära sig hela tiden. Jag är otroligt nöjd med mitt yrkesval.