Det är ett bra PTP-program

Elin Karlström är från Östhammar och studerade i Uppsala. Sin PTP-period gör hon på Allmänpsykiatriska mottagningen, Region Gävleborg.

- Det har varit väldigt roligt att få börja arbeta och tillämpa all teoretisk kunskap. Vi har så klart haft praktiska moment i utbildningen också, men PTP är något helt annat. Jag har kontakt med patienter, arbetar i team, samverkar med externa parter och ser vårdkedjan på ett annat sätt än tidigare. Det är både kul och lärorikt att jobba tillsammans med kollegor från olika yrkesgrupper och jag ser fram emot att få till jobbet på morgnarna. En annan viktig del i PTP-tjänsten är att tid finns för auskultation, utbildning och erfarenhetsutbyte med andra PTP-psykologer inom regionen. Vi ingår alla i ett PTP-program där heldagsträffar anordnas en dag i månaden och vi får tillfälle att lyssna på föreläsare, diskutera och knyta kontakter.

En av de bästa sakerna med PTP är enligt Elin variationen i arbetet.

- Min tjänst på vuxenpsykiatrin erbjuder en bredd både vad gäller patientgrupper och arbetsuppgifter. Man träffar patienter med olika sorters problematik vilket förstås ställer höga krav på behandlaren. Utifrån det är tid för inläsning och reflektion jätteviktigt- liksom handledning och kollegialt stöd. Jag försöker sitta någon stund extra på jobbet om det behövs för att kunna lämna tankarna på arbetet när jag går hem. Jag uppskattar också att det är så bra sammanhållning på jobbet och gott om tid avsatt för handledning. Teamarbetet med regelbundna konferenser gör också att man aldrig känner sig utelämnad eller ensam i sitt arbete. Vi hjälps åt.

Elin är inte säker på vad som kommer att hända i sommar då PTP-perioden är avslutad, men håller det för sannolikt att hon blir kvar inom Region Gävleborg.

- Jag trivs bra, Gävle är en trevlig stad, långt över förväntan. Det finns många verksamheter som verkar intressanta men jag kan tänka mig att fortsätta inom vuxenpsykiatrin. Det är varierande och därför också stimulerande och utvecklande. Jag arbetar 50 procent i behandlingsteam och 50 procent i diagnostikteam, vilket medför att jag både ger psykoterapeutiska behandlingar och gör utredningar innehållande bland annat intervjuer och psykologisk testning. Därtill deltar jag i utvecklingsarbete på mottagningen.

Det är främst patientkontakten som gör att Elin känner att hon valt rätt yrke.

- Det är så klart härligt när patienten under behandling växer och utvecklas, och kanske till och med har roligt under behandlingstiden. Överlag är det förstås inte "roligt" att gå i terapi, förändringsarbete kräver mycket av patienten. Prognosen är inte alltid god heller men ibland kan små förändringar ändå tillföra mycket i funktion, livskvalité eller ökad förståelse, vilket känns meningsfullt. Gruppbehandling är också kul när man ser hur patienterna lär sig av varandra och sammanhållningen ökar för varje gruppsession. Med den senaste gruppen var det många deltagare som inte ville gå hem efter behandlingens sista session. Det är roligt.

Avslutningsvis vill hon betona hur tryggt det är att genomföra sin PTP hos Region Gävleborg.

- Det är ett bra PTP-program, det är lätt att få hjälp om man behöver och enkelt att få kontakt med studierektorn. På min arbetsplats märks det också hur vana medarbetarna är att ta emot PTP-psykologer, vilket är skönt. Chef och handledare vet vad som förväntas av en PTP-psykolog och vad tjänsten behöver innehålla. Produktionstakten höjs successivt och det ställs inga överkrav, och samtidigt litar de på att jag kan och ger mig förtroende. Det är bra anpassat helt enkelt och jag upplever att jag har stora möjligheter att anpassa och justera både arbetsmängd och innehåll.