Pontus ville tillbaka till Gävle

- PTP-utbildningen här har aldrig varit bättre, säger Pontus Olerud, psykolog inom öppenvården. Vi har en modern psykiatri och ptp-utbildningen bedrivs seriöst och har en egen studierektor.

För gävlesonen var det självklart att göra sin ptp inom vuxenpsykiatrin på Gävle sjukhus. Han hade tidigare haft sommarvikariat som skötare här och efter några års studier på Umeå Universitet ville han tillbaka till vännerna och familjen i hemstaden.

Själv gjorde han sin PTP under 2011-2012 och fick direkt uppdraget att göra ADHD-utredningar när han började jobba. Han ingick i den dåvarande NPU-enheten och var med om att bygga upp det nuvarande diagnosteamet.

- Det var en ganska tuff start eftersom jag inte visste så mycket om det sedan tidigare, men jag fick bra stöd via handledning, behandlingskonferenser och kollegor. Jag lade också en hel del tid på att läsa in rekommenderad litteratur, säger Pontus Olerud.

Han uppskattar att han fick möjlighet att fokusera på inlärningen och att själv kunna bestämma balansen mellan diagnostik- och terapitid.

- Det gav bra variation och gjorde att jobbet inte gick på slentrian, säger Pontus.

Under de år han arbetat inom Landstinget Gävleborg har vuxenpsykiatrin genomgått en genomgående förändring. Idag bedrivs här en modern psykiatri i en organisation som skräddarsytts för psykologer.

- Vi jobbar med strukturerad diagnostik och manualiserad behandling med tydliga rutiner för hur arbetet ska bedrivas. Det gör det lättbegripligt för nyanlända medarbetare  som snabbt kan komma in i arbetet, säger Pontus Olerud. Dessutom är de som jobbar på mottagningarna vana vid att ta hand om ptp:are  och det finns gott om utbildningsplatser över länet.