Välkommen Sanna Danis!

Gustav Eriksson kommer att gå på pappaledighet från 1 april – 2 oktober.

Under den tiden kommer Sanna Danis att vikariera för Gustav. Sanna har erfarenhet av kognitiva frågeställningar och hjälpmedel från barnhabiliteringen, där hon annars tjänstgör.

Sanna nås per telefon 026-150357 (Gustavs telefon) och e-postadress sanna.danis@regiongavleborg.se