Utprovningstillfällen manuella rullstolar Hälsingland

Till Hudiksvall åker hjälpmedelskonsulent Sanna Åhed och hjälpmedelstekniker Jörgen Månsson.

Till Bollnäs åker hjälpmedelskonsulent Stefan Lundgren och hjälpmedelstekniker Jörgen Månsson.

Hudiksvall :
27 augusti
19 september
22 oktober
19 november
10 december
 
 
Bollnäs:
29 augusti
17 september
24 oktober
21 november
12 december