Säkerhetsmeddelande - SlingBar-bygel

Enligt Hill-Rom kan ett fel på SlingBar-bygeln uppstå när den används felaktigt. Det gäller lyftbyglarna Universal SlingBar 350, SlingBar 450 och SlingBar 600 som kan sitta monterade på olika Liko-taksystem och mobila lyftar.

I säkerhetsmeddelandet finns instruktionen för hur man ska kontrollera bygeln om man tror att den har används fel. Säkerhetsmeddelandet finns här nedan och i WebSesam.

Som en extra åtgärd kommer vi att införa en bygelkontroll vid besiktning av lyften. Kontrollen ska vara utförd senast 2017-07-31.

Säkerhetsmeddelande (pdf)
Svarsformulär (pdf)