Elrullstolar med ståfunktion

Erbjudande: uppföljande besök efter tre månader samt efter ett år för elrullstolar med ståfunktion.

Då vi har sett en ökad efterfrågan av elrullstolar med ståfunktion samtidigt som stolarna har blivit mer avancerade tekniskt, ser vi ett behov av uppföljande besök efter ny utprovning eller vid byte av modell.

Detta för att dels utnyttja stolarna maximalt men även ur säkerhetssynpunkt då det finns risker för brukaren om stolen inte används på rätt sätt.

Vid dessa besök går vi igenom:

  • Sittandet, hur blev det, behov av justeringar?
  • Ståendet, ibland behövs korrigeringar när man har stått ett tag, brukaren kanske kan tolerera en högre lutning, mer sträckning i höft och knä t.ex.
  • Information till personal som arbetar kring stolen om funktionerna. Ofta är det många personer involverade runt brukaren och det kan vara svårt att förmedla vidare all information som gavs vid besöket här på Hjm SAM.

Det första uppföljande besöket (3 månader) bokas med brukare och förskrivare när elrullstolen levereras ut. Sedan kallas brukare med förskrivare efter ca 1 år.

Besöken kan antingen ske på hjälpmedelscentralen eller hemma hos brukaren om det är en bättre lösning.

Kostnaden är som vid en vanlig utprovningsaktivitet.