Risk för försenade leveranser av cross-rullstolar

Flera företag har flaggat för att leveranser kan bli försenade, det gäller till exempel Cross, Mustang och Kudu.

ETAC och flera andra företag  har problem med leveranser från sina underleverantörer vilket påverkar deras förmåga att leverera till oss. Det gäller i dagsläget framför allt Cross, Mustang och Kudu.

Orsaken till situationen är pandemins effekter för alla producerande företag i världen, där efterfrågan av produkter först kraftigt minskat och sedan en tid tillbaka kraftigt ökat. Osäkerheten i nuvarande situation har lett till att många stora industrier världen över, nu bygger upp större lager än normalt vilket ytterligare skapar extrem efterfrågan på råmaterial.

Vi gör vad vi kan för att ni ska bli så lite drabbade som möjligt. Rekond av återlämnade rullstolar prioriteras så att de snabbt kan gå ut igen, men håll gärna ett öga på det leveransdatum ni får.