Problem med hjälpmedelsleveranser

Det är fortfarande problem med leveransen av vissa hjälpmedel.

Detta beror till viss del på ombyggnation, men också på att flera leverantörer har svårigheter att leverera hjälpmedel.

Prioriteringar görs i retur- och rekonditioneringsflödet för att iordningsställa de hjälpmedel som efterfrågas och vi har löpande kontakt med leverantörerna för att minimera konsekvenserna av problemet.