Leveransproblem av cross-rullstolar pga brist på 24”-hjul från ETAC

Är behovet brådskande så maila hjalpmedelskonsulent@regiongavleborg.se så försöker vi gemensamt hitta alternativ 

Under vecka 39 kommer en ombyggnation av vår retur och rekonditionering att påbörjas. I och med det finns viss risk att någon leverans (utöver cross) kan komma att bli försenad. Vi ber om överseende med detta.