Information om Covid-19

Information om hur hjälpmedelsverksamheten påverkas av Covid -19 och vilka anpassningar vi har gjort. Som övriga i samhället följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannar hemma vid minsta symptom från luftvägarna plus 2 dagar och är extra noga med handhygienen.

Hjälpmedelstillgång

I dagsläget är läget under kontroll. Sängtillgången har stabiliserats så att vi även klarar leveranser av dessa. Skulle det ske någon förändring så ändrar vi här samt flaggar på förstasidan i websesam.

Leveranser och hämtning av hjälpmedel

Sodexo sköter som ni vet våra transporter av hjälpmedel. De har tydliga rutiner för hur de ska jobba för att undvika smittspridning. I dessa tider är de särskilt noga med att hålla distansen till patienterna. Är det känd Covid19-smitta lämnas hjälpmedlen i första hand i rum där inte patienten är.

I deras vanliga rutiner ingår att hantera alla hjälpmedel de ska hämta som om de vore smittade, men är det en bekräftad Covid19-smitta är det bra om detta framgår. I dessa fall är önskemålet att hjälpmedlen spritas av innan hämtning. Är inte detta möjligt behöver chaufförerna information om detta.

Service

I den utsträckning det är möjligt försöker vi sköta servicen i trapphus/utomhus. Förekommer luftvägssymtom behöver vi veta det. Det räcker att skriva symtom på arbetsordern så förstår vi vad det handlar om

Förebyggande underhåll

Elrullstolar: rullar på som vanligt. De hämtas hos patient och utförs hos oss

Lyftar: där utförs viss FU fram för allt på boenden där lyften enkelt kan rullas ut i trapphus. Hemma hos patienten gör vi inga FU i dagsläget.

Utprovning

Samma här som vid service - finns luftvägssymtom behöver vi få veta det. I övrigt försöker vi vara så få som möjligt runt patienten och om möjligt hålla avstånd. Skype kan vara ett bra verktyg att ta till. Prata gärna med aktuell konsulent om formerna.

För att skydda personer i riskgrupper, däribland personer 70+, använder vi alltid visir och plastförkläde om vi behöver komma nära, vilket ofta är fallet vid utprovningar. Vi har även möjlighet att använda skyddskläder vid möte med personer som är väldigt oroliga för smitta om det bedöms angeläget med utprovning. Basal handhygien är vi numer väldigt noga med.

Butikerna

Båda våra butiker har i dagsläget öppet som vanligt. Vid entrén finns handsprit som våra kunder uppmanas att använda.

Vi får också frågor om gratis hemleverans. Det är något vi tyvärr inte kan erbjuda utan ordinarie taxa gäller:

Brev – 49kr

Paket 2-5kg – 160kr

Paket 5-10kg – 210kr

Hemleverans – 300kr