Information om covid-19

Information om hur hjälpmedelsverksamheten påverkas av covid -19 och vilka anpassningar vi har gjort. Som övriga i samhället följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer utvecklingen nationellt och inom Region Gävleborg. Beslutet om hjälpmedel kopplat till covid-19 och postcovid är förlängt till 2021-12-31.

Förskrivning av hjälpmedel kopplat till covid-19 och postcovid

Förskrivare inom rehabilitering på länets sjukhus samt primärvård (offentlig och privat) med patienter som har hjälpmedelsbehov orsakad av covid-19 och postcovid har möjlighet att välja betalare 8598 (gemensam betalare Pandemi Patient) som är kopplat till kostnadsställe 85104.

Detta gäller under tiden 31 december 2020–31 december 2021, därefter tas nytt beslut utifrån rådande läge. (Under normala förhållande följer betalningsansvar vårdansvaret för hjälpmedel.)

För att underlätta administrationen föreslås:

Hjälpmedel som förskrivs på sjukhusen

  • Rapporteras över till primärvården enligt rutin för överlämnade mellan vårdnivåer.
  • Hjälpmedelsrader som betalas av 8598 skall inte BMB:as

Hjälpmedel som förskrivs i primärvård

  • Om behov av hjälpmedel för dessa patienter uppstår i primärvård ska betalare 8598 anges.
  • För patienter som övergår till hemsjukvård, BMB som tidigare

När hjälpmedelsbehovet upphör utifrån covid-19 samt postcovid

  • Enligt ordinarie rutin, avsluta hyran via hämtorder till Hjälpmedel SAM
  • Om behovet kvarstår utifrån annan diagnos, kontakta Hjälpmedel SAM eller Gunilla Tuvér
  • När patienter övergår i kommunal vård, avsluta eller kontakta Hjälpmedel SAM eller Gunilla Tuvér
  • Vid frågor kontakta Gunilla Tuvér 070-2067775, gunilla.tuver@regiongavleborg.se

Hjälpmedelstillgång

I dagsläget är läget under kontroll. Skulle det ske någon förändring så ändrar vi här samt flaggar på förstasidan i websesam.

Leveranser och hämtning av hjälpmedel

Sodexo sköter våra transporter av hjälpmedel. De har tydliga rutiner för hur de ska jobba för att undvika smittspridning. I dessa tider är de särskilt noga med att hålla distansen till patienterna. Är det känd covid19-smitta lämnas hjälpmedlen i första hand i rum där inte patienten är.

I deras vanliga rutiner ingår att hantera alla hjälpmedel de ska hämta som om de vore smittade, men är det en bekräftad covid19-smitta är det bra om detta framgår. I dessa fall är önskemålet att hjälpmedlen spritas av innan hämtning. Är inte detta möjligt behöver chaufförerna information om detta.

Service

I den utsträckning det är möjligt försöker vi sköta servicen i trapphus/utomhus. Förekommer luftvägssymtom behöver vi veta det. Det räcker att skriva symtom på arbetsordern så förstår vi vad det handlar om.

Förebyggande underhåll (FU)

Elrullstolar: rullar på som vanligt. De hämtas hos patient och utförs hos oss. 

Lyftar: där utförs viss FU fram för allt på boenden där lyften enkelt kan rullas ut i trapphus. Hemma hos patienten gör vi inga FU i dagsläget.

Utprovning

Samma här som vid service - finns luftvägssymtom behöver vi få veta det. I övrigt försöker vi vara så få som möjligt runt patienten och om möjligt hålla avstånd. Skype kan vara ett bra verktyg att ta till. Prata gärna med aktuell konsulent om formerna.

Liksom övrig personal inom Region Gävleborg använder vi alltid munskydd och visir vid patientnära arbete.

Utbildning

Tyvärr kan vi under rådande omständigheter inte erbjuda utbildningar i den omfattning vi önskar, men vissa utbildningar som går att genomföra digitalt erbjuds samt att vi kommer att länka till våra leverantörer då de erbjuder till exempel produktvisningar. Mer information om utbildningar.

Butikerna

Båda våra butiker har i dagsläget öppet som vanligt. Vid entrén finns handsprit som våra kunder uppmanas att använda och butikspersonalen använder visir. Det bevakas också så att det inte är för många i lokalerna.

Vi får också frågor om gratis hemleverans. Det är något vi tyvärr inte kan erbjuda utan ordinarie taxa gäller:
Brev – 49kr
Paket 2-5kg – 160kr
Paket 5-10kg – 210kr
Hemleverans – 300kr

Det går också att ringa butiken och bli mött på parkeringen med varorna. Vi hoppas snart att kunna erbjuda swish som alternativ betalning.