För dig som har lånat ett hjälpmedel

Det hjälpmedel du har är ett lån och du lånar hjälpmedlet/hjälpmedlen tidsbegränsat eller tillsvidare.

Egna ingrepp eller åverkan på hjälpmedlet får inte ske. Om eget ingrepp gjorts eller om hjälpmedlet skadas, är kunden ersättningsskyldig. Med skada avses ej normal förslitning.

Mer om ansvaret som brukare av hjälpmedel