De sju världsarvsgårdarna


Jon-Lars

Jon-Lars i Långhed ståtar med den största byggnaden bland Hälsinglands gårdar. Endast ett bostadshus finns på gården vilket byggdes i två identiskt lika delar för två bröder i mitten av 1800-talet efter att det tidigare förstördes i en brand. Även de många välbevarade uthusen byggdes omsorgsfullt för två hushåll.

Vanligtvis delades gårdarna av flera generationer, men att två bröder gjorde det var mer ovanligt. De två bostäderna som också bestod av en gemensam herrstuga för dans och fest, har helt olika inredningsideal varav ett skapades av den kände dalmålaren Svärdes Hans Ersson.

Gården utmärker sig ytterligare genom sin stora och eleganta brokvist som omsluter de två ingångarna till hushållen samt de exklusivt turkosblå målningarna och franska tapeterna. Här finns också en saltbod bevarad ända sedan 1600-talet. Gården är privatägd och visas sommartid efter förbokning.

Bortom Åa

Världsarvsgården Bortom Åa ligger avskilt i skogsbyn Fågelsjö i gränstrakterna mellan Dalarna och Hälsingland. Området koloniserades av finländare på 1600-talet och gården, som är en av de äldsta i byn, byggdes i samband med det.

En å skiljer den från övriga hus i byn som har inspirerat till namnet Bortom Åa även om den också kallas för Fågelsjö gammelgård. Dess historia är ovanligt väldokumenterad, framförallt tack vare bonden Jonas Olsson. Ägarfamiljen har genom århundrandena tillhört några av de mest välbeställda, främst genom de många handelsresorna och goda kontakter som bidrog till ekonomiskt välstånd.

I gården finns målningar av Bäck Anders Hansson från Dalarna men också rum med dyrbara tapeter. Men det som kanske gav den godaste förtjänsten var de egentillverkade bruksföremålen från den egna bössmedjan. Den sista ägaren Kristina, känd som en excentrisk person som sparade på allt, testamenterade gården till kommunen och nu visas gården året runt.

fagelsjo.nu

Bommars

Bommars ligger högt i utkanten av byn Letsbo, i en skogsrik del av Ljusnans dalgång. Med sin högresta, solbrända mangårdsbyggnad är den representativ för hur de förmögnare bönderna i Ljusdal byggde sina gårdar på 1800-talet.

Interiörerna och inredningen består av herrgårdsinspirerade tapeter kombinerat med folkligt måleri, en kombination som var mycket ovanlig. Till och med klädstugan har dekorerats med stockholmstidningar från mitten av 1850-talet.

Trots att gården stod obebodd i många år lät man ändå inreda omfattande festutrymmen som den stora festvåningen och sängstugan i mangårdsbyggnaden. Det visar tydligt hur stor betydelse festrummen hade i Hälsingland. Gården nämns som Oppigården redan år 1542 men fick sitt nuvarande namn efter två bröder. Idag är Bommars privatägd, men erbjuder guidade visningar, övernattning och evenemang sommartid.

bommars.se

Erik-Anders

Världsarvsgården Erik-Anders i byn Asta i Söderala socken har en herrgårdslik arkitektur med interiörer som inspirerats av de högre ständerna. Inne i huset ligger rummen i hela två rader och här finns en pampig festsal på övervåningen med motsvarande imponerande bredd. Det är den flitigt anlitade familjen Knutes som har satt prägel på mangårdsbyggnadens återhållsamma dekorationer.

Erik-Anders har fått sitt namn efter Erik Andersson som lät bygga gården på 1820-talet. En av hans söner följde i mitten av 1800-talet med den religiösa ledaren Erik Jansson till Bishop Hill i Amerika tillsammans med de omtalade Erikjansarna.

Gården är idag privatägd och är öppen för besök under sommaren. Här finns hotell, kafé, butik och möbelutställning samt en trädgård som har återställts som den såg ut år 1920. 

erik-anders.se