Världsarvet visas internationellt för studenter under coronapandemin