Världsarvet Hälsingegårdar ger spännande samarbeten i skolan