Med VR-projektet har världen blivit mindre och Gävleborg större