Min vård Gävleborg, digital vårdtjänst, Sofia Lindstén, kurator på Gävle sjukhus

Tyck till om vår nya digitala vårdtjänst

Min vård Gävleborg är en ny digital vårdtjänst som införs just nu i Region Gävleborg. Tjänsten ger dig som patient möjlighet att ha digitala besök och att använda andra typer av digitala vårdtjänster för att kommunicera med vården.

Nu söker vi dig som vill vara med och tycka till om vårdtjänsten.

Vi söker personer som vill vara med och testa och utvärdera olika funktioner för patienter i Min vård Gävleborg. Du kommer att ingå i en fokusgrupp som träffas några gånger per år för att testa tjänster, utvärdera användarvänlighet, prata om hur ni upplever tjänsten samt komma med förslag och idéer.

Vi eftersträvar mångfald i vår grupp och välkomnar personer i alla åldrar, med olika erfarenheter, kön och bakgrund. Du bör dock vara bosatt någonstans i Gävleborgs län.

Mötesform: Digitala möten
Mötesfrekvens: Några gånger per år

Läs mer om Min vård Gävleborg – 1177.se

Anmäl ditt intresse