Skärpta rekommendationer i Gävleborg

Skärpta regionala rekommendationer gäller till och med den 31 maj. Från och med den 1 juni gäller Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer.

Läs nyhet Regionala rekommendationer tas bort - nationella råd gäller i Gävleborg

Dessa regionala rekommendationer gäller till och med den 31 maj:

  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Det kan exempelvis handla om arbetsplatser där det är svårt att hålla avstånd. Munskydden i kollektivtrafiken bör nu användas hela tiden, inte bara i rusningstid. Detta gäller personer födda 2004 och tidigare. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
  • Personer som är anställda vid eller har uppdrag i en verksamhet i länet, där det bedöms pågå ett större utbrott, rekommenderas att undvika att vistas ute i samhället för att minimera möten med andra människor. Personer som har tillfrisknat efter genomgången infektion av covid-19 under det senaste halvåret undantas från denna rekommendation. De verksamheter som berörs blir särskilt kontaktade av Region Gävleborg.

Inför detta beslut har samråd skett med Folkhälsomyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län. De regionala rekommendationerna ska ses som en lokal förstärkning av Folkhälsomyndighetens gällande allmänna föreskrifter och råd.

Rekommendation om munskydd

 Rekommendation om munskydd 

Avvaktan med införande av rekommendationer
för vaccinerade samt utomhusmatcher för barn och unga