Utfall hyroberoende till augusti

Semesterperioden är extra utmanande ur ett bemanningsperspektiv, vilket lett till att Region Gävleborg i större omfattning har hyrt in personal under sommaren. Kostnaden förenat med inhyrningen har ökat med 0.7 procent i förhållande till den totala personalkostnaden.

– Det är väntat att det skulle bli mer inhyrningen under sommaren. Men glädjande är att vi har fått märkbart fler läkare som anställts, säger Johan Kaarme Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Nettoinflödet av nya medarbetare är det som mäts i projektet. Det vill säga summan av de som valt att sluta och de som valt att ta anställning. Sen årsskiftet är nettoinflödet plus 27 medarbetare för läkargruppen och plus 63 medarbetare för sjuksköterskegruppen.

Gällande patientsäkerheten och andra uppföljningsmått ser ledningen inget avvikande under sommaren kopplat till arbetet att minska inhyrningen men de försätter att följa statistiken.

– Vi fortsätter att genom patientsäkerhetsenheten ta fram och granska utfallsmått kring patientsäkerheten varje månad med ett extra fokus på verksamheterna med förändringar i hyrbemanning, men kan konstatera att de förbättrats något på helheten, säger Johan.