Vårdenheter som deltar i pilotprojektet

Internmedicinavdelning Hudiksvalls sjukhus, förlossning/BB/gynekologisk vårdavdelning Hudiksvalls sjukhus, lungavdelningen Gävle sjukhus och ortopedavdelningen Gävle sjukhus deltar i pilotprojektet.

  • Medarbetare som deltar i projektet ska arbeta minst 75 % av heltid med skifttjänstgöring som innebär att de arbetar både dagar och kvällar och i vissa fall nätter.
  • Medarbetare som inte inkluderas i delprojektet på grund av att de har lägre sysselsättningsgrad än 75 %, arbetar ständig natt eller har 40-timmars arbetsvecka tillgodoses med individuell och verksamhetsbaserad kompetensutveckling enligt samverkansavtalet och planeras i samband med medarbetarsamtal/utvecklingssamtal.