Nära vård - en utveckling av vården i Gävleborg

Hälso- och sjukvården i Gävleborg behöver förändras. Första linjens vård, det vill säga den första kontakten du tar med vården, behöver bli mer tillgänglig för befolkningen.

Det ska vara lätt att få kontakt och vården ska ges nära dig som patient och brukare. Dina behov ska vara i centrum, du ska vara delaktig i hur vården läggs upp och du ska få din vård så nära hemmet som möjligt.

Hela Sveriges sjukvård står inför samma omställning. Vårdresurserna behöver användas på ett annat sätt. För dig som invånare och patient i vården ska det bli lättare att ta kontakt med vården och övergången till den vård du behöver ska bli smidigare. Nya arbetsformer kommer att behövas, såsom mobila och digitala lösningar. Många patienter och brukare har kontakt med många olika delar av vården. De delarna behöver bli bättre på att samarbeta, så att det blir smidig för dig som patient eller brukare.

Varför är förändringen nödvändig?

 • Vårdbehoven hos befolkningen har förändrats. Dagens sjukvårdssystem är centrerat kring sjukhusvård och utgår från akuta åkommor som olyckor och infektioner. Men idag lever många med flera sjukdomar och livslång behandling. Psykisk ohälsa har ökat och utgör en stor del av ohälsan hos befolkningen. De nya vårdbehoven kräver en annan vård än den som byggts upp hittills.
 • Statliga utredningar visar att resurserna i vården kan användas på ett bättre sätt. För att effektivisera behövs en annan organisering av vården.

Vad är målet med förändringen?

 • Det ska bli lättare att få kontakt med vården, till exempel genom utökade öppettider och digitala kanaler.
 • Du som patient eller brukare, och dina behov, ska vara i centrum när vård ges.
 • Alla dina vårdkontakter ska hållas samman.
 • Region Gävleborg ska tillsammans med kommunerna i länet erbjuda en god vård i hela länet.

Vad kommer att behövas?

För att nå målet kommer Region Gävleborg de kommande tio åren, med start 2018, att arbeta med att förändra vården i länet. Fokus kommer bland annat att läggas på:

 • Den kulturella resan - förändrat förhållningssätt, attityder och normer inom hälso- och sjukvården och i våra verksamheter.
 • Mer stöd till dig som patient eller brukare för att klara vården på egen hand.
 • Mobila lösningar, till exempel mobila team där specialistläkare, allmänläkare och sjuksköterskor från hälsocentralen och vårdpersonal från din kommun jobbar tillsammans och reser runt i närområdet.
 • Att flytta ut så mycket som möjligt av vården till ditt hem så du slipper resa. Med nya arbetssätt kommer en hel del av vården att kunna utföras i hemmet. 
 • Tekniska lösningar ska komplettera vården. Det kan till exempel användas för övervakning av hälsoläget hos en patient, till att ge vård på distans, till att utföra undersökningar på distans. Det kan också vara appar som ger individuellt stöd till att hålla koll på din hälsa och förebygga sjukdomar.
 • Du som patient kommer tillsammans med dina anhöriga att vara i centrum. Dina behov och önskemål ska få styra hur vården ges. Du ska vara delaktig i din vård.

På samverkanswebben finns mer information för dig som vill veta mer.

Kontaktperson

Charlotta Östlund, samordnare God och nära vård 
charlotta.ostlund@regiongavleborg.se