Bild- och funktionsmedicin

Information om bild- och funktionsmedicins verksamheter finns på 1177 Vårdguidens webbplats.

Hitta vård

Klinisk fysiologi

Klinisk fysiologi

Undersökningar 

Klinisk neurofysiologi

Klinisk neurofysiologi

Undersökningar

Mammografi

Mammografi Bollnäs

Mammografi Gävle

Mammografi Hudiksvall

Läs om mammografi på 1177 Vårdguidens webbplats

Nuklearmedicin

Nuklearmedicin

Undersökningar

Behandlingar 

Röntgen

Röntgen Bollnäs

Röntgen Gävle

Röntgen Hudiksvall

Röntgen Ljusdal

Röntgen Söderhamn