Teamarbete leder till snabbare vård

Edsbyn Din hälsocentral jobbar med sjuksköterskeledda mottagningar och i team med sjuksköterskor, fysioterapeuter och läkare. Det innebär att varje kompetens kommer till sin rätt vilket lett till en mer effektiv och bättre vård för patienterna och även kortade kötider.

- Inspirationen kommer från diabetes- och blodtrycksmottagningen som leds av sjuksköterskor. Där är det sjuksköterskorna som träffar patienten, läkaren kopplas in när det behövs. så tar vi upp det på ronden som vi har en gång i veckan med läkaren men är det inget avvikande och allt rullar på så träffar patienten oss, berättar Annika Bergens Lindkvist, diabetessjuksköterska.

Den sjuksköterskeledda diabetes och blodtrycksmottagningen har resulterat i kortare väntetider för patienterna. 

- Det har visat sig vara ett framgångsrecept och lett till att vi hamnat bra till i nationella diabetesregistret. I stort sett ligger vi över snittet säger Niels West, läkare. Ett problem för hälsocentralen i Edsbyn har varit att det är svårt att rekrytera läkare och när man såg det goda resultatet från diabetes- och blodtrycksmottagningen föddes idén att arbeta på liknande sätt inom fler områden.

- Läkarmottagningen var flaskhalsen här förr då det var ont om tider och mycket skulle igenom där. För att få fart på det så har vi jobbat i team med sjuksköterskor och fysioterapeuter berättar Niels West.

Karl Wallander, Gustaf Åström & Niels West

Mer effektiv vård med teamarbete

När en patient söker vård kommer de till rådgivningssjuksköterskan som fungerar som spindeln i nätet. Rådgivningssjuksköterskan bedömer vem patienten behöver träffa och bokar sedan in patienten på teamet. Det innebär att patienten kan träffa fysioterapeut och läkare samma dag. Tidigare har det behövts nya besök.

- Det här är väldigt effektivt eftersom det är brist på läkare, speciellt här ute på landsbyggden. Nu använder vi läkarna på ett bättre sätt, till deras spetskompetens. Vi övrig personal kan ju väldigt mycket vi också och nu utnyttjar vi oss på ett mer effektivt sätt, säger Olov Larsson, fysioterapeut.

Tillit skapar möjligheter

Teamarbetet har inneburit att varje kompetens får komma till sin rätt vilket också lett till bättre och en mer effektiv vård för patienterna. Det har även fungerat som ett sätt att få ned antalet stafettläkare. 

- Det är svårt att implementera förändringar och det är det som varit så underbart här i Edsbyn eftersom vi har en personal som litar på varandra, kan släppa på prestige och fördela arbetsuppgifter och det krävs för att vi ska kunna jobba så här säger Olov Larsson, fysioterapeut.