Susanne Vandell Uddströmer

Succé för bildremisser

Färre läkarbesök och onödiga operationer. Tidigare upptäckter av hudcancer. Bildremisser för att bedöma hudförändringar har betytt mycket för både patient och vårdgivare.

2014 startade dåvarande Landstinget Gävleborg den nya vårdprocessen med bildremisser vid bedömning av hudförändringar (hudtumörer) på bred front. Alla bildremisserfrån både privata och offentliga vårdgivare går till hudmottagningen i Gävle, oavsett var på kroppen hudförändringen sitter. Huvudsyftet med det nya arbetssättet är att styra upp flödet.

- Alla patienter med misstänkt hudcancer bör diagnosticeras av hudläkare, men vi kan inte ta alla patienter fysiskt till Gävle, säger Susanne Vandell Uddströmer, överläkare och tumöransvarig, Gävle sjukhus.

Först ut i Sverige

Västra Götaland hade haft ett projekt med att fotografera hudtumörer och skicka via appar, men det tyckte Susanne och hennes projektgrupp inte var tillräckligt patientsäkert. De hade redan ett bildhanteringsprogram, Picsara, där bilden hamnar direkt i patientjournalen. Så varför uppfinna hjulet igen.

- Dessutom ville man förändra hela flödet med hudtumörer så att alla opererande verksamheter togs med, säger Susanne.

Patienterna slipper nu åka fram och tillbaka flera gånger. Operation av diagnosticerad tumör kan nu ske vidförsta besöket. Region Gävleborg var först i landet att jobba på det här sättet och fortfarande är det få som har samma arbetsgång.

Fångar upp fler

Patienten går nu till sin hälsocentral där hudförändringen först fotograferas med en vanlig kamera. Sedan byter de kameraobjektivet mot ett dermatoskop som ger en fin förstoring. Sedan läggs bilderna in i patientens journal. Därefter bedöms bilderna på hudmottagningen.

Så här kan hudläkare diagnosticera typ av tumör och hitta elakartade tumörer i ett tidigt stadium. Redan första året ökade antalet uppfångade patienter med malignt melanom, den mest elakartade hudcancern, med 50 procent. Förra året hade den siffran ökat till 150 procent sedan starten. Fler blir bedömda av hudläkare helt enkelt, säger Susanne.

”Ägnar oss åt rätt saker”

Även väntetiden för behandling av patienter med melanom har halverats sedan man började med bildremisser.

- Vi ägnar oss åt rätt saker. Vi opererar inte bort ofarliga förändringar i samma utsträckning längre. Patienten får rätt behandling redan på hälsocentralen av mindre farliga tumörer. Antalet prov till patologen har halverats och det är också bra då patologer, liksom hudläkare, är en bristvara i Gävleborg och i Sverige i stort. Vi sparar tid framförallt för patienten, men också för verksamheten, säger Susanne.

Ett liknande arbetssätt med bilder har nu införts även för övriga hudsjukdomar.

- På så vis kan de patienter som behöver specialistvård få det snabbare, summerar Susanne.