Samma lön för kortare kvällspass på akuten

Akutsjukvården i Region Gävleborg provar en ny arbetstidsmodell. Den ger personalen möjlighet att få full lön för 80 procents arbetstid under kvällspassen. ”Det ger våra medarbetare chansen att få mer tid för återhämtning och vila”, säger Peter Sund, verksamhetschef.

Dygnet runt-jobbet på akuten i Gävle och Hudiksvall är oförutsägbart. Det finns ingen övre gräns för hur många patienter som vårdas samtidigt och tempot är högt. Sjukvården har överlag problem med bemanningen och akuten är inget undantag.

Målet en stabil bemanning

Därför testas en ny arbetstidsmodell på de båda akutmottagningarna. Kvällspasset börjar 15.30 i stället för 14.00 och i praktiken arbetar man 80 procent för en heltidslön. Detta ska gälla från september till maj, sommarmånaderna är undantagna.

- Akuten har lidit av svår sjuksköterskebrist, men sedan vi kortade ned kvällspassen i våras har 17 nya sjuksköterskor anställts, säger Peter Sund, verksamhetschef.

- Vi hoppas på många goda följder av det här men totalt sett vill vi skapa en arbetsplats med god arbetsmiljö och stabil bemanning. Det bidrar till en ännu bättre vård och högre patientsäkerhet. Vi har även arbetat mycket med arbetsmiljön och medarbetarnas delaktighet. Den nya modellen gäller för både sjuksköterskor och undersköterskor, tillsvidare- och visstidsanställda på heltid eller deltid. Den gäller också för medarbetare som roterar i tjänst vid akuten.

Peter Sund, verksamhetschef

”En stor fördel”

Lina Mattisson är sjuksköterska och Vårdförbundets representant på akuten i Gävle. Hon tycker att den nya modellen är bra, men att det även finns saker att jobba vidare med och förbättra.

- Det är självklart en stor fördel att börja senare på eftermiddagen. Det är en fin gest från arbetsgivaren som vi vinner mycket på. Nackdelen är att vi bara får en halvtimmes överlappning mellan skiften i stället för som tidigare, två timmar. Den tiden har vi använt för möten, utbildningar och annat som måste schemaläggas i fortsättningen, säger Lina Mattisson. 

Lina Mattisson hoppas att de kortare kvällspassen ska locka fler fasta sjuksköterskor till akuten, men är inte säker på att den nya arbetstidsmodellen är avgörande. Hon menar att det är många som avskräcks av det totala antalet kvällspass, oavsett hur långa de är.

Lina Mattisson, sjuksköterska och företrädare för Vårdförbundet.

 

En pilotmodell som utvärderas

Arbetstidsförkortningen testas som en pilotmodell på akutmottagningarna under 2018 och 2019. Utvärdering ska göras med hjälp av medarbetarenkäter och regelbunden uppföljning av till exempel sjukfrånvaro och kostnader för inhyrd personal.