Rätt vård på rätt plats i rätt tid

Det goda och framgångsrika samarbetet mellan primärvårdens familjeläkarjour och akutmottagningen fortsätter. För två år sedan infördes spot-checkmodellen på akuten i Gävle där en erfaren sjuksköterska från primärvården gör en första bedömning av patienterna som kommer till akuten.

Den förändringen har gett en stor minskning av antal patienter som kommer in till akuten. Sedan 1 september i år har det minskat ytterligare. 

- Våra förhoppningar om att det här nya arbetssättet skulle göra skillnad har verkligen slagit in, säger Susanne Andersson, vårdenhetschef akutmottagningen i Gävle. Så bra att vi själva anställt två primärvårdssköterskor på akuten i spot-checken under dagtid vardagar sedan i september vilket ytterligare minskat inflödet till akuten. 

- Antalet patienter som söker akut vård ökar generellt i Sverige, men här minskar vi antalet patienter, vilket vi har gjort i flera år. Vi har haft andra landsting här på studiebesök, de vill se hur vi har lyckats med det här arbetssättet, säger Lotta Thorbjørnsen, vårdenhetschef familjeläkarjouren Gävle.

Första bedömning av erfarna primärvårdssköterskor

Sedan två år finns en sjuksköterska från familjeläkarjouren i primärvården på akutmottagningen under kvällar och helger för att göra en första bedömning av patienterna. Det totala antalet besök på akuten har minskat med 8 % respektive 11 % under de här två åren. Resultatet av bedömningen kan bli att patienten ska vidare in till akuten, träffa en läkare eller sjuksköterska på familjeläkarjouren, få en bokad tid på hälsocentralen eller få råd om egenvård. Sjuksköterskorna på familjeläkarjouren gör dubbelt så många patientbedömningar nu jämfört 2015.

- Jag vill verkligen lyfta fram våra medarbetare i det här lyckade samarbetet. Det är en tuff arbetsmiljö i spot-checken, emellanåt kan det komma många patienter som ska bedömas och det krävs kunskap och erfarenhet för att göra bedömningarna på ett säkert sätt, säger Lotta Thorbjørnsen.

- Det är verkligen ett roligt och intressant jobb! Det känns bra att kunna hjälpa människor så att de hamnar rätt. Man får verkligen använda sina erfarenheter och kunskaper och känner att man gör ett viktigt och bra jobb, säger Yvonne Andersson, sjuksköterska familjeläkarjouren Gävle.

Samarbete som gynnar patienterna. Två av spot-checksjuksköterskorna;
Yvonne Andersson, familjeläkarjouren och Annika Andersson, akutmottagningen.

Bemanning även på dagtid sedan 1 september

Sedan 1 september finns även en primärvårdssjuksköterska från akuten dagtid vardagar på spot-checken, vilket har gett ytterligare förbättring. Under september minskade inflödet av patienter med ytterligare 5 % och under oktober med 6 %, det innebär över 100 patienter i månaden som sedan september hänvisats till en annan vårdnivå.

- Det är viktigt att patienterna kommer till rätt vårdnivå, så det här samarbetet är till stor fördel för patienterna. Arbetssättet innebär att väntetiden minskar för de patienter som verkligen behöver hjälp på akutmottagningen, säger Susanne Andersson.

- Det handlar mycket om att bemöta patientens oro. De första tio sekunderna avgör ofta hela mötet. Det är en sak att bedöma på telefon en annan att träffas öga mot öga. Man ser om patienten kallsvettas eller hur allmäntillståndet är, säger Annika Andersson, sjuksköterska akutmottagningen Gävle och fortsätter; Det här är det roligaste jobbet man kan ha, samtidigt som det krävs mycket av oss.

Underlätta för patienterna

Till grund för det här samarbetet finns ett politiskt beslut. I budgetförutsättningar inför 2014 beslutade landstingsfullmäktige "att en samlokalisering av familjeläkarjouren och akutmottagningen i Gävle inleds".

- Vi vill underlätta för patienterna oavsett var man söker sin akuta vård. Jobbet man har gjort inom verksamheterna har betytt mycket för vår målsättning. Våra patienter ska få rätt vård på rätt plats i rätt tid, säger Hanna-Karin Linck ( C ), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.