Färre bristningar inom förlossningsvården

I Sverige drabbas 3,5 procent av kvinnor som föder vaginalt av sfinkterruptur. Därför har förlossningsvården i länet tagit fram en länsgemensam rutin för att minska skadorna. Längst har Hudiksvall kommit.

- Cirka 0,5 procent av kvinnorna som föder hos oss drabbas av sfinkterruptur. Vi är glada och stolta över resultatet, säger Kristina Holmsten barnmorska och vårdutvecklare på förlossningen i Hudiksvall.

Hösten 2014 startade förlossningsavdelningarna arbetet med att sänka antalet sfinkterrupturer och man har nu skapat en modell som är under implementering.

- Vi har förstärkt våra kunskaper i anatomi, diagnosticering och suturering både i barnmorske- och läkargruppen, berättar Kristina.

Den länsgemensamma rutinen för att minimera sfinkterrupturer innebär ett strikt strukturerat arbetssätt. Även i Gävle pågår förbättringsarbetet och man är på god väg att förbättra resultaten även där.

- Antalet sfinkterskador i Gävle är på nedåtgående, under 2016 låg vi på tre procent. Alla kvinnor har rätt till en säker förlossning och ett friskt underliv. Vi gläder oss för våra kollegor i Hudiksvall att deras långvariga arbete fallit ut så bra. Det är motiverande för det pågående arbetet i Gävle, säger Cathrine Björklund, barnmorska på förlossningen i Gävle.

Förebyggande åtgärder

Under fyra veckor förra året tog förlossningsavdelningarna hjälp av det finska paret Pirhonen. Deras förebyggande metod går ut på att den som förlöser ska ha en bra kontakt med den födande kvinnan och att de samarbetar. Men också att man ska hålla emot barnets huvud för att hindra bristningar, och vid behov göra ett klipp i mellangården om kvinnan riskerar att brista kraftigt.

Vinst för den födande kvinnan

- De flesta förstföderskor oroar sig för stora bristningar och då är det en trygghet att veta att barnmorskor och läkare kan den här metoden och att man föder på en förlossningsavdelning som är bland de kliniker i Sverige som är bäst på att förebygga bristningar vid förlossning, säger Kristina.

Alla medarbetare har på olika sätt varit involverade. Drivande i arbetet i Hudiksvall har Kristina Holmsten varit tillsammans med förlossningsläkaren Zoltan Zavaczki.

- Kollegorna har varit positiva och entusiastiska och alla skall ha en stor eloge för det här förbättringsarbetet, säger Kristina.

Artikel ur Region Gävleborgs medarbetartidning Tillsammans 1/2017.