Fotograf:Anders Friberg

Djungelsjukvårdaren som blev undersköterska

Idag är det jag som kan hjälpa dig – imorgon kan det vara jag själv som behöver hjälp. Med den inställningen har Ster Abdu gått igenom livet, en devis privat såväl som för yrkesliv.

Ster har jobbat som undersköterska på strokeavdelningen på Gävle sjukhus i sju år. Han tar hand om patienter, ser till att de har det bra under vårdtiden och får god omvårdnad. Han har även några andra uppdrag på delegering från läkare och sjuksköterska.

– Jag har stor erfarenhet av traumavård från min tid som ”djungelsjukvårdare”, och det har jag nytta av idag, säger Ster.

Tre jobb i ett

Ster kommer ursprungligen från Burma i Sydostasien. Landet var isolerat från omvärlden och utbildningsnivån låg, och det var länge militärjuntan som styrde landet. I byarna spreds sjukdomar som kolera och andra smittor. När Ster arbetade som djungelsjukvårdare eller barfotaläkare som det också kallas bestod jobbet av att gå från by till by med medicin och näring till befolkningen. Att utbilda dem i hygienfrågor var en stor del av arbetet.

– Det känns som jag hade tre jobb samtidigt: lärare, läkare och sjuksköterska, säger Ster. 

Ibland hände det att han och hans kollegor hamnade i farliga situationer.

– Vi var hela tiden på vår vakt. Vi försökte hålla oss borta från de områden där vi visste att militären fanns, säger Ster.

En andra familj på jobbet

Till slut blev Ster och hans familj tvungna att fly. Efter en hård tid i ett flyktingläger i grannlandet Thailand kom han 2005 till Sverige som kvotflykting via FN-organet UNHCR.  Efter att ha studerat till undersköterska i Hudiksvall fick han så jobb på Gävle sjukhus.

– Jag visste att jag ville jobba inom vården. I början var jag väldigt ensam och vilse. Nu känner jag ett sådant stöd, kollegorna har blivit vänner och jag har fått en andra familj här på sjukhuset, säger Ster och skiner upp.

Även om han säger att han aldrig kommer att lämna strokeavdelningen och pratar om kollegorna med värme i rösten finns det en del av honom som längtar tillbaka till Burma.

– Det jag gör här är viktigt och jag vet att jag och mina kollegor gör skillnad. Ändå går det inte att jämföra med det jobb jag gjorde i Burma. Där hade jag en chans att påverka på ett helt annat sätt.

När livet börjar på nytt

På 109 S som Sters avdelning på Gävle sjukhus heter arbetar de mycket i team. Tanken är att stötta och lyfta varandras professioner , till nytta för patienterna. Ster tycker att det är en fantastisk arbetsplats.

– Det bästa är att få vara med och se patienterna utvecklas. Det är som att vara med när livet börjar på nytt och det är fint, säger Ster.

 

Artikeln har tidigare varit publicerad i Region Gävleborgs medarbetartidning Tillsammans.