ADHD-appen öppnar för nya möjligheter

Långa resor till BUP-mottagning och frånvaro i skolan är vardag för många barn och ungdomar som behandlas för ADHD. I höst lanserades en app där ungdomarna själva kan skriva in sina värden hemifrån, för att underlätta för patienten. – Istället för ett besök som tar 15 minuter kan patienten rapportera själv till oss via mobilen, säger appens grundare, sjuksköterskan Måns Lööf.

Måns Lööf har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin sedan 1995, idag är han sjuksköterska och steg 1 KBT-terapeut på Södertulls barn- och ungdomspsykiatrimottagning.

- Jag har världens bästa jobb, säger Måns.

Idén till en ADHD-app fick han i det förbättringsarbete med fokus på patienten som arbetsplatsen genomför.

- Många patienter måste resa långt för ett rutinbesök där man kontrollerar puls, tar blodtryck och tar upp eventuella biverkningar av medicinen, säger Måns.

Säkerhet och sekretess A och O

Måns tog kontakt med ett företag som utvecklar appar och sedan 2015 har de arbetat fram Hipr, som ADHD-appen heter. Den är tillgänglig, enkel och säker, och just sekretess och säkerhet har tagit lång tid att utveckla.
 
- Appen är patientfokuserad och tekniken gör att de slipper vara borta från skolan och föräldrarna behöver inte ta ledigt från jobbet för det korta besöket. Det känns som om vi genom appen banat väg för sjukvården genom ny teknik, säger Måns.

Patienten rapporterar sina värden

Patienten tar själv puls och blodtryck och skriver in sina värden i appen. Ansvarig sjuksköterska kan följa på dator. Även eventuella biverkningar som patienten rapporterar från en rullgardinslista samt en uppskattning hur denne mår för dagen visas för vårdpersonalen.

- Vi får en bra överblick och kan reagera på det material vi får från patienten: byta medicin, sänka eller öka dosen. Vi får också variabler att visa läkaren och statistik för varje patient som kan användas i forskning. Appen ger oss en helt ny värld än vad vi haft tidigare, säger Måns.

Vetskapen om appen har spridit sig i landet, och trots att den nyss har börjat användas i skarpt läge står andra landsting på kö för att börja använda den.

- Det enda krav jag haft när appen ska användas på flera håll är att det står Region Gävleborg i den. Det är ju gävleborgarnas skattepengar som använts för att utveckla den och jag är glad över det stöd jag känt från ledningen medan jag arbetat med detta, säger Måns.

Delaktig i sin behandling

Ungefär 40 procent av patienterna kommer att bli erbjudna att använda appen efter diskussion med sjuksköterska. Appen är bra ur flera aspekter, en av dem är att patienterna utvecklas.

- Patienterna får ta ansvar och är delaktiga i sin behandling, vilket är en bra träning för dem, säger Måns. Klart är att nya arbetssätt hjälper till att effektivisera dagens ADHDbehandling.