Ortopedtekniska hjälpmedel

Ortopedtekniska hjälpmedel är till för att korrigera eller kompensera om man har en funktionsnedsättning eller saknar en kroppsdel. Exempel på ortopedtekniska hjälpmedel är ortoser, proteser och ortopediska skor.

Information om ortopedtekniska hjälpmedel finns i Hjälpmedel - Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård.

Ortopedtekniska verkstäder

Region Gävleborg har avtal med Aktiv ortopedteknik Gävleborg AB som har verksamhet på Gävle sjukhus och närverkstad vid Hudiksvalls sjukhus.