Lånevillkor - hjälpmedel

När du fått låna hjälpmedel har du följande ansvar:

  • Vårda hjälpmedlen väl och följa de bruks- och skötselanvisningar du har fått.
  • Ansvara för lämplig förvaring och tillsyn.
  • Hjälpmedelen ska återlämnas kompletta och väl rengjorda när du inte har behov av dem längre eller vid angivet datum.
    Hjälpmedlen återlämnas till Hjälpmedel SAM, till ett lokalt hjälpmedelsförråd, till din hälsocentral eller till den enhet som lämnat ut dem. För närmare information kontakta den som lämnat ut eller förskrivet hjälpmedlet. Om du flyttar till ett annat landsting ska du kontakta förskrivaren.
  • Kostnader för förslitningsdelar och tillbehör (exempelvis däck, slangar, korgar till rollatorer) står du själv för.
  • Vid skada eller förslitning på grund av oaktsamhet är du ersättningsskyldig.