Hjälpmedel - information för brukare och anhöriga

I många situationer kan ett hjälpmedel underlätta din vardag.

Hjälpmedelsfolder

Bedömning av behov

Du har rätt till en bedömning av dina behov. Vid funktionsnedsättning orsakad av sjukdom eller skada, som medför problem i vardagen, ska bedömningen göras av personal inom hälso- och sjukvården. Bedömningen ska ge svar på frågor om vilka åtgärder som är lämpliga. Det kan handla om rådgivning, anpassning av bostaden, utprovning av hjälpmedel eller annat.

Bedömningen görs av exempelvis arbetsterapeut, audionom, barnmorska, distriktssköterska, logoped, läkare, optiker, ortopedtekniker, sjukgymnast, specialistsjuksköterska, synpedagog eller tandläkare.

Vid konstaterat behov av individuella sjukvårdsåtgärder är det Region Gävleborgs ansvar att erbjuda bland annat rehabilitering och hjälpmedel.

Det här bekostar Region Gävleborg

Det här får du betala själv

När du fått låna ett hjälpmedel - patientinformation

Ortopedtekniska hjälpmedel