Hjälpmedel - det här bekostar Region Gävleborg

Individuellt utprovade hjälpmedel bekostas av landstinget. Exempelvis speciellt anpassad rullstol, peruk, kompressionsstrumpa, hörapparat.

De hjälpmedel Region Gävleborg betalar ska vara en del i vård, habilitering eller rehabilitering. Habilitering är insatser för personer med medfödda funktionshinder. Rehabilitering är insatser för att få tillbaka färdigheter som försvunnit.

Region Gävleborg betalar också reparationer av de hjälpmedel som du fått låna av Region Gävleborg, förslitningsdelar får du betala själv.

Det här får du betala själv