Hjälpmedel

Hjälpmedelsinformation för brukare och anhöriga

Hjälpmedel - Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård

Vill du veta mer?

Har du ytterligare frågor om hjälpmedel kan du få svar av din vårdgivare på exempelvis hälsocentral, rehabenhet eller klinik.