Studiebesök

Vill du komma på studiebesök?

Anmäl dig/er till Lotta Hedström, ann-charlotte.hedstrom@regiongavleborg.se eller 070-351 24 67.

Studiebesöket tar cirka en timme.

Tider för studiebesök

Vecka 11, 16 mars kl 13.00

Vecka 12, 21 mars kl. 13.00

Vecka 13, 31 mars kl 10.30

Vecka 14, 5 april kl 13.00

Vecka 15 Påsklov

Vecka 16, 19 april kl 13.00

Vecka 17, 25 april Kl 13.00

Vecka 18, 2 maj kl 13.00