Antagningskriterier Yllebroderi distans 50%

Ansökan ska innehålla

  • Ansökningsblankett
  • Betyg/intyg från eventuella tidigare tidigare studier inom området.
  • Ett brev där du motiverar varför du söker Yllebroderi- distans 50% och beskriver dina datorkunskaper.

Vid fler sökande än platser behandlas inte ofullständiga ansökningar. Detta gäller även dig som gått eller går andra kurser på skolan.

Antagningsprocessen

I antagningsprocessen prioriteras sökande med god motivation och tydliga studiemål. Den sökande bör ha förmåga till självständigt arbete.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Lärarna på textilkurserna sköter antagningsprocessen men skolans rektor beslutar om vilka som blir antagna. Vid fler likvärdiga ansökningar kommer lottning att ske. Senast vecka 49 får du besked om du är antagen till Yllebroderi - Distans 50%.