Antagningskriterier Lärarassistent

Avslutade gymnasiestudier med uppnådd behörighet till yrkeshögskola med särskild behörighet i sv2/sva2.

Ansökan ska innehålla

  • Betyg/intyg
  • Personligt brev (där du berättar mer om dig själv och varför du vill gå utbildningen)

Så här går antagningen till

Några veckor efter sista ansökningsdagen får du ett brev där du får veta om du går vidare i antagningsprocessen eller ej.

Går du vidare ber vi dig komma hit till skolan för ett samtal. Du får träffa några av lärarna på lärarassistentutbildningen och vi pratar om varför du söker, tidigare skolerfarenheter, personliga omständigheter och så vidare.  Det ger dig också möjlighet att titta på skolan och att ställa frågor.

Kan du inte komma den tid vi föreslår är det viktigt att du hör av dig, annars tolkar vi det som att du inte längre är intresserad av att söka.

Söker du till höstterminen får du reda på om du är antagen, reserv eller ej antagen senast vecka 25.

Lärarna på lärarassistentutbildningen sköter antagningsprocessen, men det är rektor som beslutar om vilka som blir antagna.

Om du blir antagen till utbildningen så krävs det att du på den första skoldagen uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret som uppfyller kraven för att få arbeta eller praktisera i skolan.

När vi antar deltagare till lärarassistent tittar vi på

Din studiemotivation och dina möjligheter att klara studierna.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Om platserna inte räcker till alla sökande som uppfyller antagningskriterierna antar vi de vi finner bäst lämpade utifrån yrkesbakgrund, tidigare utbildning, språkkunskaper och andra meriter relevanta för utbildningen.