Antagningskriterier dramapedagogutbildningen

Behörighet

Slutbetyg från 3-årigt gymnasium eller liknande.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Ansökan ska innehålla:

 • Ansökningsblankett
 • Betyg/intyg
 • Personligt brev

Behörighetskrav dramapedagogutbildningen på plats

 • 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg eller motsvarande
 • Erfarenhet av drama/teater
 • Arbetslivserfarenhet
 • Pedagogisk erfarenhet är meriterande

Behörighetskrav dramapedagogutbildningen på distans

 • 3-årigt gymnasium med slutbetyg eller motsvarande
 • Minst 1 års erfarenhet av drama/teater
 • Minst 1 års ledarerfarenhet
 • Minst 1 års arbetslivserfarenhet
 • Grundläggande datorkunskaper samt egen uppdaterad dator med wifi-uppkoppling, kamera och tillgång till mikrofon för videosamtal Goda kunskaper i fil-, mejl och texthantering är ett krav, samt att du kan hantera din egen utrustning.

Antagningsprocessen

Den som uppfyller antagningskraven kallas till en antagningsdag den 17 maj med intervju. Under antagningsdagen får de sökande information om kursen, delta i dramaövningar i grupp samt i enskild intervju. Dessa tillsammans med den sökandes erfarenheter och meriter ligger till grund för urvalet till kursen. Lärarna på dramapedagogutbildningen sköter antagningsprocessen, men det är rektor som beslutar vilka som blir antagna.

Senast vecka 25 får du besked om du har blivit antagen eller ej.

Utbildningsbevis/Kursintyg

Efter genomgången utbildning utfärdas ett utbildningsbevis under förutsättning att kursdeltagaren genomgått och uppvisat uppnådda kunskaper i samtliga kurser.
Kursdeltagare som vid studietidens slut inte godkänts i alla delar, äger rätt att erhålla utdrag över fullgjorda delar av utbildningen och kan komplettera icke godkända kurser/moment inom en tvåårs period efter avslutad utbildning. Efter denna tid avgör varje skola om möjligheter till komplettering finns eller om utbildningen måste göras om i sin helhet. Efter nödvändiga och godkända kompletteringar kan utbildningsbevis utfärdas.