Antagningskriterier - textilt återbruk distans

Antagningsprocessen

I antagningsprocessen prioriteras sökande med god motivation, tydliga studiemål och förmåga till självständigt arbete. Vid fler ansökningar än antal platser kommer lottning att ske.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Lärarna på textilkurserna sköter antagningsprocessen men skolans rektor beslutar om vilka som blir antagna.