Antagningskriterier Träslöjd-Smide fördjupning

Ansökan ska innehålla

  • Ansökningsblankett
  • Betyg/intyg
  • Personligt brev

Så här går antagningen till:

Senast två veckor efter sista ansökningsdagen får du ett brev där du får veta om du går vidare i antagningsprocessen eller ej.

Går du vidare ber vi dig om möjligt att komma hit till skolan för ett samtal. Du får träffa någon av lärarna på Träslöjd-Smide och vi pratar om varför du söker utbildningen, dina tidigare erfarenheter, intressen och mål med utbildningen.  Det ger dig också möjlighet att titta på skolan och att ställa frågor.

Kan du inte komma den tid vi föreslår är det viktigt att du hör av dig, annars tolkar vi det som att du inte längre är intresserad av att söka.

Senast vecka 25 får du reda på om du är antagen, reserv eller ej antagen.

Lärarna på Träslöjd-Smide sköter antagningsprocessen, men det är rektor som beslutar om vilka som blir antagna.

Löpande antagning, dock senast 15 maj. Antagning sker i mån av plats.

När vi antar deltagare till kursen tittar vi på:

Dina förkunskaper inom träslöjd och/eller smide, motsvarande Träslöjd-Smide grund.

Din studiemotivation och dina möjligheter att klara studierna. Vid behov ringer vi på referenser.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 mån. Mer information om drogfri skola.