Antagningskriterier Musiklinjen

Ansökan ska innehålla

  • Ansökningsblankett
  • Personligt brev

Så här går antagningen till:

Någon vecka efter sista ansökningsdag får du ett brev med besked om när din provspelning kommer att äga rum. Om din angivna tid inte passar dig, kontakta musiklinjen så fort som möjligt för ändring av tid.

Vid provspelningstillfället kommer du att träffa lärarna på musiklinjen och göra ditt uppspel.

Senast vecka 25 får du reda på om du är antagen, reserv eller ej antagen.

Lärarna på musiklinjen sköter antagningsprocessen men det är rektor som beslutar om vilka som blir antagna.

När vi antar deltagare till musiklinjen tittar vi på:

Din studiemotivation och dina möjligheter att klara studierna.

Att intresse finns av att spela och utvecklas i grupp.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.